Domenii de practica

Societatea noastră dispune de o vastă experienţă, dobândită prin realizarea de analize de tip due-diligence în tranzactii și proiecte imobiliare, prin pregătirea documentației juridice de urbanism, cadastru şi publicitate imobiliară, precum si prin redactarea de contracte de vânzare, superficie, uzufruct, concesiune, închiriere, contracte de antrepriză.

De asemenea, vă putem acorda consultanță în ceea ce priveste negocierea, redactarea şi modificarea tuturor tipurilor de contracte, respectiv: contracte de vânzare, închiriere, împrumut, mandat, antrepriză, gaj, depozit, furnizare, donaţie, leasing, joint-venture, asigurare.

Societatea dispune de o vastă experiență și în domeniul restituirii proprietăților preluate abuziv, atât în ceea ce privește procedura administrativă, cât și cea litigioasă.

Oferim asistenţă şi reprezentare juridică în contestaţiile în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi în faţa instanţelor de judecată privind întreaga procedura administrativă.

Totodată, vă putem consilia în ceea ce priveşte pregătirea contractelor de asociere în vederea participării la procedurile de achiziţie publică.

Oferim consultanță și reprezentare în cauze ce au ca obiect relațiile de familie, respectiv: divorț, exercitarea autorității părintești, adopție, răpire internațională de minori, convenţii matrimoniale, partaj de bunuri comune şi filiaţie.

 

Va oferim consultanţă şi reprezentare în legătură cu procedurile de înfiinţare şi de modificare a actelor constitutive (schimbare asociaţi/acţionari, sedii, obiecte de activitate, capital social etc.), fuziuni şi achiziţii, dizolvare şi lichidare.

De asemenea, vă putem consilia şi pe durata de funcţionare a societăţii în ceea ce priveşte deciziile organelor de conducere, redactarea de documente, obţinerea de autorizaţii şi licenţe pentru desfăşurarea activităţii societăţii.

Acordăm asistenţă şi reprezentare persoanelor fizice şi juridice pe parcursul urmăririi penale şi în faţa instanţelor de judecată în legătură cu infracţiuni de furt, evaziune fiscală, spălare de bani, trafic de droguri, contrabandă, fals şi uz de fals, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, deturnare de fonduri europene, etc.

Oferim consultanţă şi reprezentare în procedurile de insolvenţă prin consilierea creditorilor sau a societăţii debitoare, inclusiv în contestaţiile împotriva înscrierilor în tabel, deciziilor creditorilor şi ale practicianului în insolvenţă. Totodată, vă putem reprezenta şi în litigiile societăţii debitoare pentru recuperarea debitelor, anularea actelor frauduloase sau orice alte acţiuni conexe.

 

Acordăm asistenţă juridică şi reprezentare în legătură cu raporturile de muncă, atât din perspectiva angajatului, cât şi a angajatorului, prin:

  • pregătirea contractelor de muncă şi înregistrarea la autorităţile competente,
  • redactarea documentelor privind procedura de concediere individuală şi colectivă,
  • litigii privind executarea, modificarea şi încetarea contractelor de muncă,

răspunderea contractuală sau delictuală

Oferim consultanţă fiscală privind activitatea curentă a societăţilor, inclusiv în ceea ce priveşte impozitul pe profit, TVA, accize sau orice alte contribuţii datorate bugetului de stat.

De asemenea, asigurăm asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată în litigiile împotriva deciziilor de impunere, rapoartelor de inspecţie fiscală, deciziilor de măsuri asigurătorii, deciziilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere.