Andreea Balmus

Andreea Balmuș
+4.0742.016.077
andreea.balmus@abogados.ro

 

Avocat în Baroul București
Avocat in Baroul din Madrid, Spania

 

Studii:
Universitatea București, Facultatea de Drept
Master în Drept Procesual Civil

 

Limbi străine: Română; Spaniolă; Engleză; Franceză

Experiență relevantă

Andreea Balmus este avocat cu înaltă pregătire profesională și academică, având experiență de aproximativ 10 ani, atât în domeniul litigiilor, cât și în consultanță, fiind specializată în domeniul dreptului civil, litigii între profesioniști, insolvență, drept administrativ și fiscal, precum și drept penal.

În calitatea sa de avocat de litigii de drept civil, Andreea a fost implicată în procese în legătură cu contracte încheiate între societăți, instrumente de garanție, contestații la executare, insolvență, proiecte de construcție, achiziții publice, contestații împotriva deciziilor emise de autoritățile fiscale și altor acte administrative, arbitraj.

În calitatea sa de avocat de litigii de drept penal, Andreea a acordat asistență juridică clienților care au fost învinuiți cu săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, trafic de droguri, contrabandă cu tutun, abuz în serviciu, fals în inscrisuri, infracțiuni în legătură cu procedurile de achiziții publice.

Andreea acordă de asemenea consultanță juridică în domeniile de drept imobiliar, concesiune de bunuri, parcuri fotovoltaice, achiziții publice, transfer de business, în domeniul energiei, prin participarea la verificările de tip due dilligence și asistarea clienților la negocierea și semnarea contractelor.

Exemple de clienți reprezentați recent de către Andreea Balmuș:

 • Societate cu obiect de activitate în domeniul agriculturii, cu peste 12.000 de angajați și puncte de lucru în 35 de țări. Societatea deține cea mai mare platformă în domeniul agriculturii și reprezintă cea mai mare societate în acest domeniu în China.
 • Societate internațională, lider în domeniul comerțului și serviciilor, orientată către agricultură, energie și materiale de construcții.
 • Societate din Korea de Sud cu activitate în domeniul transportului. Societatea a reprezentat pentru Korea de Sud cea mai mare linie de transport și s-a aflat în top zece societăți în domeniul transportului containerelor din punct de vedere al capacității de transport. Societatea de transport a operat în trecut 60 linii de transport în intreaga lume, transportând peste 100 milioane de tone de marfă anual.
 • Lider și cea mai mare companie de construcții din Israel, cu vastă experiență în domeniul construcției complexelor rezidențiale și de renovare urbană.
 • Companie originară din UK, al cărei obiect de activitate este comerțul cu en-gros cu combustibili solizi, lichizi și gazoși.
 • Societate care produce și distribuie profile inovatoare PVC, sisteme pentru ferestre și uși, înființată în 1921, cu o cifra de afaceri în 2010 de 220 milioane.
 • Societate franțuzească care produce și distribuie obiective pentru parcuri de amuzament vândute în întreaga lume.
 • Lider în construcții cu activitate centrată pe construcția de poduri și viaducte, executând contracte încheiate cu Statul Român.
 • Societate bancară în Moldova, deținută anterior de către o societate bancară din Italia.
 • Societate bancară din Italia ocupând loc de top pe piața din Italia.
 • Societate bancară din Italia. În 2014 a ocupat locul de top pe piața bancară din Italia.
 • Distribuitor în domeniul farmaceutic, un important concurent pe piața medicamentelor.
 • Societate de construcții din Israel, înființată în 1975. Începând cu anul 2000 compania și-a extins activitatea și către alte domenii: servicii de arhivare și depozitare, real estate și producția de echipamente de protecție.
 • Societate de arhivare din Romania. Este considerată a fi cea mai sigură companie de arhivare din țară.
 • Societate de arhivare, cu mai mult de 20 de ani de experiență și 240 angajați.
 • Lider de piață, societate centrată pe comerțul en-gros de cereale, semințe și tutun neprelucrat.
 • Societate al cărei obiect de activitate este producția și distribuția de biscuiți. Societatea a fost înființată în 1996, are 400 de angajați și o capacitate de producție de 50 tone pe zi.

 Exemple de cazuri relevante recent abordate de Andreea Balmuș privind dreptul imobiliar:

 • Acordarea de asistență în cadrul celei mai mari tranzacții de achiziție de business dintre două societăți ce activau în domeniul cerealelor, respectiv, preluarea unei societăți ce deținea cel mai mare terminal de cereale în portul Constanța, cu o capacitate de 250.000 tone, estimată la 100 milioane de euro, ca membru din echipa care a efectuat verificările de tip due diligence privind vânzarea de părți sociale (revizuirea contractelor de închiriere, concesiune, procedura de atribuire la licitatație publică a acestor contracte, precum și respectarea de către concesionar a obligațiilor sale, validitatea drepturilor vânzătorului, verificarea autorizațiilor și licențelor deținute de către vânzător, verificarea litigiilor privind drepturile de proprietate și autorizațiile, precum și alte litigii în care vânzătorul era parte).
 • Acordarea de asistență altor societăți în tranzacții prin verificări de tip due diligence privind negocierea, încheierea, modificarea și terminarea contractelor de vânzare, contracte de închiriere și concesiune.
 • Acordarea de asistență clienților în procedurile de restituire a proprietăților, administrative și litigioase, pentru a ajuta proprietarii deposedați ilegal să își recupereze imobilele preluate abuziv în timpul regimului comunist de către Statul Român (inclusiv restituiri de clădiri, păduri, bunuri imobile apaținând cultelor comunităților minoritare, în temeiul Legii nr. 10/2001, Legii nr. 18/1991 și Legii nr. 165/2013), precum și în legătură cu vânzarea acestor drepturi litigioase.
 • Acordarea de asistență pe durata proiectelor de real estate (începând cu procedurile administrative de obținere a autorizațiilor de construire, certificate de urbanism, planuri PUZ, PUG, precum și pe durata executării lucrărilor de construcție, până la semnarea procesului verbal de recepție finală și vânzarea imobilelor, inclusiv acordarea de asistență juridică în litigiile subsecvente finalizării lucrărilor, litigii privind executarea acestora sau acțiuni inițiate de contractanți.
 • Acordarea de asistență băncilor în procedurile de due diligence privind fuziuni între două instituții bancare, centrată pe drepturile de ipotecă și de garanție transmise odată cu creanțele sau contractele de credit, în România sau Republica Moldova, inclusiv înregistrarea drepturilor în evidențele Cărții Funciare din cele două țări.
 • Acordarea de asistență juridică în procedurile de tip due diligence și în litigiile privind drepturile de proprietate, garanție, închiriere, privind contracte de muncă, contracte de concesiune, contracte de superficie și în legătură cu vânzarea de imobile, precum și înregistrări în evidențele Cărții Funciare.
 • Acordarea de asistență juridică clienților (inclusiv Statului Român) în litigii având ca obiect acte administrative emise de autorități publice privind planurile PUZ, PUG, certificate de urbanism, autorizații de construire și alte acte administrative emise de diferite autorități publice (Primărie, Prefectură, Consiliul Local.)

Exemple de cazuri relevante recent abordate de Andreea Balmuș privind dreptul civil, litigii între profesioniști și drept societar:

 • Acordarea de asistență juridică companiilor multinaționale privind înființarea de societăți, sucursale, filiale în România, precum și în legătură cu obținerea de autorizații necesare pentru desfășurarea activităților specifice, modificări ale actelor constitutive, fuziuni și achiziții, redactarea actelor necesare și reprezentarea clienților în fața Registrului Comerțului pentru înregistrarea actelor privind mențiunile de mai sus.
 • Acordarea de asistență juridică a clienților români și străini privind negocierea, încheierea, modificarea și încetarea diferitelor tipuri de contracte, precum contracte de vânzare, închiriere, prestări servicii, comodat, etc.
 • Acordarea de asistență juridică clienților privind negocierea diferitelor tipuri de contracte și reprezentarea clienților în fața instanțelor de judecată și a altor autorități privind aspecte de drept civil și comercial.
 • Acordarea de asistență juridică clienților în fața Curții de Arbitraj în litigii privind diverse clauze contractuale.
 • Acordarea de asistență juridică în litigii privind contracte de vânzare, contracte de închiriere, contracte de mandat, contracte de prestări servicii, contracte de transport, contracte de muncă, contracte de împrumut, contracte de depozit etc.
 • Acordarea de asistență juridică unei societăți de carburanți într-un litigiu complex izvorât din încetarea unui contract încheiat între una din cele mai mari companii de petrol și gaz și unul dintre furnizorii acesteia, ceea ce a determinat litigii civile, plângeri penale pentru fals și abuz în serviciu și reprezentarea într-un litigiu de insolvență de lungă durată.
 • Acordarea de asistență juridică pe durata procedurilor de executare silită, recuperare de debit, contestații la executare, acțiuni privind instituirea de măsuri asiguratorii, pentru a acorda clienților posibilitatea de a își recupera debitele.
 • Acordarea de asistență juridică în litigii privind instrumente de plată – bilete la ordin, cecuri, cambii.

Exemple de cazuri relevante recent abordate de Andreea Balmuș privind dreptul administrativ și fiscal:

 • Acordarea de asistență juridică în legătură cu plângerile administrative și contestații împotriva deciziilor emise de autoritățile fiscale privind impozitul pe profit și TVA, contestații împotriva deciziilor de instituire a măsurilor asigurătorii, suspendarea măsurilor asiguratorii instituite de Stat (sechestru asupra bunurilor mobile, imobile, conturi bancare).
 • Acordarea de asistență juridică în instanță privind contestațiile împotriva deciziilor emise de autoritățile fiscale privind reîncadrarea diurnei ca impozit.
 • Acordarea de asistență juridică în litigiile privind recuperarea de TVA, cheltuieli efectuate pe durata construcției imobilelor în situația unui TVA necolectat, datorită nefinalizării proiectelor de real estate.
 • Acordarea de asistență juridică clienților (inclusiv Statului Român) în litigii având ca obiect acte administrative emise de autoritățile publice privind planurile PUZ, PUG, certificate de urbanism, autorizații de construire și alte acte administrative emise de diferite autorități publice (Primărie, Prefectură, Consiliul Local.)

Exemple de cazuri relevante recent abordate de Andreea Balmuș privind dreptul familiei și dreptul succesoral:

 • Acordarea de asistență juridică în domeniul dreptului familiei, inclusiv regimuri convenționale ale bunurilor matrimoniale, divorț, partaj de bunuri, pensie alimentară, autoritate părintească, stabilire locuință, stabilire drepturi de vizitare.
 • Acordarea de asistență juridică în litigii privind protecția copiilor.
 • Acordarea de asistență juridică în litigii privind stabilirea filiației și administrarea testului de paternitate.
 • Acordarea de asistență juridică în procedurile de drept succesoral, testamente, donații, partaj.

 Exemple de cazuri relevante recent abordate de Andreea Balmuș privind dreptul penal:

 • Acordarea de asistență juridică societăților și persoanelor fizice în fața Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Parchetelor, instanțelor de judecată.
 • Acordarea de asistență clienților învinuiți cu săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani.
 • Acordarea de asistență clienților învinuiți cu săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri și contrabandă cu tutun.
 • Acordarea de asistență clienților învinuiți cu săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, fals în inscrisuri și infracțiuni în legătură cu procedura de achiziții publice.
 • Acordarea de asistență clienților pe durata cercetării penale, cercetării judecătorești și în legătură cu executarea pedepsei.